Rentebetingelser på medlemssparing i Coop Oppdal

kjopeutbytte-banner

 Gode betingelser - sjekk dine rentebetingelser!

Rentesatsene gjelder fra første krone. Det er ingen gebyr og ingen begrensninger i antall uttak. Det er heller ingen binding av innskuddene.

 


 

Kontotype Satser fra 1.7.2017
Medlemskonto/Brukskonto 0.10 %

 

Langtidskonto
Over 500.000 1.85 %
300.000-499.999 1.50 %
100.000-299.999 0.50 %
50.000-99.999 0.25 %
Inntil 49.999 0.10 %

Medlemmenes innskudd er sikret

Innskudd er garantert av Samvirkelagenes Garantifond AL. På samme måte som for innskudd i bank gjelder en begrensning i garantien på 2 millioner kroner per innskyter.

Hvordan foreta innskudd?

Innskudd kan gjøres ved bruk av bankID. Logg inn på "Min side": Coop.no/coopmedlem/medlemsskap/din-medlemskonto. Velg innskudd, og "Lag Kid Innbetaling". Du får da angitt kid nummer og bankkontonummer som du benytter i din nettbank for overføring til din medlemskonto. Uttak og intern overføring kan også gjøres på "Min Side".

Innskudd kan også gjøres ved overførsel til Coop Oppdal, konto 4227.09.21900 og merke overføringen med medlemsnummer og navn.

Kontant uttak fra din medlemskonto

Kontant uttak kan gjøres i Coop Oppdals butikker; ved Domus Kjøpesenter og ved våre Coop Prix og Coop Marked.
Maks uttak av kontanter er kr 25.000 ved Domus Kjøpesenter og maks kr 10.000 på øvrige butikker.