Om Coop Oppdal

 

welcome

 

Coop Oppdal har en netto omsetning på 750 mill, ca 460 medarbeidere og ca 20.000 medlemmer og eiere. Vi driver vår virksomhet i 8 kommuner og er med ca 40 butikker en av de største aktører som satser og driver med handelsvirksomhet i distriktene i Sør-Trøndelag og Nord Østerdalen. Bedriften er organisert i 3 regioner med Oppdal, Tynset og Støren som regionsenter. Administrasjon for bedriften ligger i Oppdal.

 

Coop Oppdal (Opdal Samvirkelag) ble stiftet i 1920. Samvirkelaget er tilsluttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for landets ca 90 samvirkelag. Sammen danner disse lagene eierskapet i Coop Norge. Coop Oppdal, som medlemseid organisasjon, er delt inn i 3 regioner, hvor medlemmene i regionene velger representanter til Årsmøtet. Dette er medlemstillitsvalgte som er opptatt av samvirketanken og dens demokratiske styreform. Samvirkeprinsippene (demokratisk styring, kjøpeutbytte og sparing til beste for våre medlemmer) er viktige i et demokrati, der også våre verdier står sterkt.

 

Coop Oppdal utøver en praksis tuftet på nøkkelverdiene OMTANKE, ÆRLIGHET, INNFLYTELSE OG NYTENKENDE. Vår kjerneverdi er TILTRO TIL EGENART – hvilket betyr at Coop Oppdal, gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift, søker å maksimere nytten for medlemmer og kunder. Vårt formål er å gi våre medlemmer god service, spesielle medlemstilbud, lave priser på gode kvalitetsvarer, samt et kjøpeutbytte basert på det enkeltes medlems handel i våre butikker.

 

Les mer om vår historikk.