Administrasjon

 

Ledergruppen

  Handelsområdet er organisert i tre regioner med driftssjef i hver region. Ledergruppen i laget er besatt av følgende personer:
default-img
Morten Erik Stulen
Adm. Direktør
Tlf: 97 17 73 09
default-img
Jan Myhre
Driftssjef Oppdal/Nestsjef
Tlf: 97 15 05 23
default-img
Odd Tronvoll
Driftssjef Nord-Østerdal
Tlf: 91 88 05 86
default-img
Kåre Jon Langberg
Driftssjef Gauldal
Tlf: 95 07 98 60
default-img
Odd Fiske
Økonomisjef
Tlf: 40 28 05 10
default-img
Cecilie Nitter
Personal og organisasjonssjef
Tlf: 93 22 33 08
default-img
Emil Kårvand
Eiendomssjef
Tlf: 90 68 36 25