Historikk

Kilder: "Samvirkelaget er mi forretning!", Opdal Samvirkelags historie 1920-1995 (Kjell Haugland) og Coop Oppdals årsmeldinger.

2017

Coop Mega Oppdal ble nr. 3 i kåringen av årets matgledebutikk i Norge. Våre Expert butikker ved Oppdal og Tynset ble omprofilert til Power. Det ble tatt i bruk selvscanningskasser ved 3 av våre dagligvarebutikker; Coop Prix Ler, Extra Støren og Extra Tynset. I regi av Coop Kompetanse og Beste Praksis avdelingen, ble det gjennomført et kurs/treningsopplegg med fokus på «Kunden Først». Dette er et helhetlig treningsprogram for butikksjefer og medarbeidere. Årets ledersamling hadde bruk av sosiale medier som tema,- et spennende og høyaktuelt tema. Alle Coop Oppdals butikker har egen Facebook side. På slutten av året kjøpte vi Tolga Handelssenter,- et forretningsbygg der vi i dag har en Coop Marked butikk.

2016

Med et resultat før skatt, og etter fradrag av kjøpeutbytte, på 17 mill, ble dette året et av tidenes beste. Omsetningen er nå fordelt med 75 % på dagligvare og 25 % på faghandel. Butikken i Soknedal ble omprofilert fra Coop Marked til Coop Prix og ved Domus Støren ble bokhandelen tilknyttet Notabene kjeden. På Oppdal kjøpte vi Vetltorget som er nabobygg til Domus Oppdal.

2015

Omlegging av E6/RV70 gjennom Oppdal sentrum ble ferdigstilt i løpet av høsten. Dette har gitt betydelig bedre tilgjengelighet til vårt Domus kjøpesenter og en generell bedre trafikkflyt i sentrum. Ved Domus Oppdal flyttet Posten tilbake etter at de for ett års tid siden flyttet ut av sine egne lokaler. Posten drives nå som "Post i butikk" og er en del av driften ved Domus. .

Den store begivenheten i Gauldalen var åpningen av det nye anlegget til Coop Byggmix Støren. Med et bygg på 2400 kvm og en tomt på 10 dekar er målet å bli en betydelig aktør på byggvaremarkedet i Gauldalen. Dette er en videreføring av oppkjøpet av Byggshop Støren som ble innfusjonert ved årsskiftet. Butikken har fullsortiment for byggvarer og kundelogistikken er opplagt etter moderne prinsipper med mulighet for kunder å kjøre inn i bygget for pålessing av varer.

Ved Domus Tynset ble Coop Mega omprofilert til lavpriskonseptet Coop Extra, med reåpning 12. mars. Hus og Hjem ble samtidig flyttet inn i egne lokaler, og det ble gjort noen endringer og oppgraderinger på Domus kafeen, Gull og Gaver, Expert og Notabene.

2010

Byggmix Støren flyttet inn i nytt og stort flott anlegg 11. juni. Her er det "Drive-In" - kjør inn og fyll opp med varer...

2014

Strategiplan for perioden 2015-2017 har i løpet av året vært gjenstand for behandling både i personalmøter, regionrådsmøter, styret og årsmøte. Planen ble endelig godkjent i Høst-årsmøte 16.12.2014. Strategiplan er delt inn i seks temaormåder; økonomi, marked, medarbeidere, medlemmer, miljø og eiendom. Styret vedtar årlig tiltaksliste innenfor de forskjellige temaområdene.

2010

Butikksjefer, ledergruppen og styret på årets ledersamling som var lagt til Frøya. Det ble også tid til et meget interessant bedriftsbesøk på Salmars enorme anlegg for fiskeproduksjon.

2013

Landsskytterstevnet ble arrangert for tredje gang i Oppdal og Domus Oppdal var en av hovedsponsorene. Ved Domus Støren ble Coop Prix omprofilert til Coop Extra med storstilt åpning 26. september. Ved Domus Tynset har det vært betydelige driftsutfordringer. Det startet med brann 28. juli som førte til at flere butikker måtte holde stengt en periode. Tre vannskader etter dette har medført mye ekstraarbeid og driftsforstyrrelser med delvis stengte salgsarealer og tapt omsetning. Coop Prix Folldal ble renovert med en kostnad på ca 13 mill.

2010

Tare Teksum fra tv-programmet "Ingen grenser, gikk Norge på langs sommeren 2013.

2012

Coop Marked Kvikne ble kåret til den beste Coop Marked butikken i Norge for butikker med omsetning under 12 mill. Kriteriene for utmerkelsen går både på kundebehandling og butikkøkonomi. Statoil Støren ble avviklet ved årsskiftet 2011/2012. Coop Bygmix i Ålen ble åpnet 1. mars etter flommen i august forrige år. 25 mars åpnet Coop Prix Ler søndagsåpen butikk i "Brustadbu" format.

2010

Sponsing av fotballdrakter til Norway Cup er populært!

2011

Det ble i løpet av 2011 etablert 2 nye nettbutikker; highpoint.no og hjertegull.no som drives av våre egne butikker, henholdsvis Sport 1 Oppdal og Gull & Gaver ved Domus Oppdal. "Handlegaten" i Domus Oppdal ble pusset opp og omdisponert med at Apotek 1 fikk større areal og at Coop Mega Oppdal etablerte egen blomsterbutikk. Go2 i Domus ble samtidig lagt ned. Ved Domus Tynset ble Match avviklet. Som følge av vannskade ved Coop Prix Alvdal, hadde butikken redusert salgslokale frem til sommeren. I forbindelse med samarbeidsprosjektet "Bunåva", i Vingelen, ble Coop Marked butikken renovert. I august ble våre butikker Coop Marked og Coop Byggmix i Ålen, rammet av flom. Dette medførte totalskade av butikkene. Etter en peroide i midlertidige lokaler, åpnet Coop Marked butikken i nye renoverte lolaler den 1.desember, mens Coop Byggmix butikken åpner i 2012. Match butikken ved Domus Støren ble avviklet med at butikken ble slått sammen med 4Ladies. Butikken fortsetter i navnet 4Ladies & Men. Samtidig utvidet både Sport 1 og Gull & Sølv sine lokaler ved Domus Støren.

2010

Fortsatt økonomisk lavkonjunktur og skjerpet konkurranse gjenspeiler omsetningsutviklingen for laget.

Etter flere år med dårlig inntjening, ble Fagmøbler i Domus Oppdal avviklet 1.5.2010. KappAhl åpnet i oktober ny butikk i de samme lokalene.

I region Nord-Østerdal ble Match-butikken besluttet avviklet etter sviktende resultat over tid. Tilgjengelighet og parkering ved Domus Tynset ble betydelig bedret da den nye rundkjøringen endelig åpnet på høstparten.

Årets store begivenhet i region Gauldal var åpning av ny Coop Prix på Ler (1.7.2010)

2010

2009

Finanskrisen som rammet verdensøkonomien og Norge med full kraft i fjor høst, medførte utfordringer og full fokus på kostnadssiden i vårt lag.

Utvidelsen og renovering av Domus Tynset ble ferdigstilt og reåpnet den 19. mars. Etter flere år med for lav omsetning og inntjening, samt en vurdering av fremtidsutsiktene, ble butikkene ved Innset, Driva og Hessdalen avviklet 27.6.2009.

"Coopløftet", som er det største oppgraderingsprosjektet i Coop noensinne, ble gjennomført på våre fleste Coop kjedebutikker. Dette er et prosjekt med betydelig tilskudd fra Coop.

2008

I løpet av 2008 ble det gjennomført fusjon med Lundemo Samvirkelag & Mølle som bestod av en Coop Marked butikk og en mølle. Mølla ble solgt til AL Orkla Kornsilo & Mølne. Vår avdeling Shellsenteret Oljeservice med tankbil, utstyr og varelager ble solgt til Geir Finseth as.

Det har vært stor aktivitet på eiendom gjennom året. Det ble foretatt større renoveringer ved butikkene på Hovin og Lundamo samt ny butikk på Bjørgen. I tillegg startet en større utvidelse av Domus Tynset. Naboeiendom ved Coop Markedbutikken på Lundamo ble ervervet for å sikre en eventuell senere utvikling av virksomheten på Lundamo. Coop Oppdal Eiendom as, som eies av Coop Oppdal og Coop Eiendom as, ble stiftet på slutten av året.

Medlemstallet (eiere)passerte 18000 i 2008 og vi betalte ut 11,3 mill. i kjøpeutbytte og bonuser samt 2,5 mill fra samarbeidspartnere.

Ved årsskifte var det 469 medarbeidere fast tilknyttet bedriften og det ble levert 867 lønnsoppgaver. Personalkostnadene var på 100,3 mill.

Egenkapitalen for Coop Oppdal passerte 100 mill og utgjør 31,3 % av totalkapitalen.

Konsumprisindeksen steg med 3,8 % fra 2007 til 2008 og vi må helt tilbake til 1990 for å finne en så høy årsvekst. Vi fikk tidlig i 2008 en konjunkturnedgang som ble kraftig forsterket med at deler av det internasjonale finansmarkedet brøt fullstendig sammen.

2007

Det ble rekordår for Coop Oppdal. Omsetningen økte med 10,9 % til netto 592 millioner kroner og resultat før skatt ble på 21,2 millioner kroner (3,6%). I løpet av året ble det gjennomført to fusjoner. Først ute var Bjørgen Samvirkelag og på tampen av året fusjonerte Hovind Handelsforening inn i Coop Oppdal. Det ble også gjennomført større utvidelser og oppgraderinger av butikker. Ved Domus Oppdal fikk vi enda en rulletrapp opp til andre etasje og Kid Interiør ble ny leietaker. I tillegg fikk vi et populært stentroll ved Domus Oppdal. Coop Marked og Coop Byggmix i Ålen, utvidet og oppgraderte butikken. I Nord-Østerdal ble butikken på Tolga omprofilert fra Prix til Marked.

Vi tar vare på historien...og det gjør også noen kunder. Coop Oppdals historie starter i 1920. Og historien vil vi ta vare på. Det gjennomføres et stort prosjekt for å ordne og systematisere våre gamle arkiv. En god del av materialet deponeres Statsarkivet i Trondheim og Nordøsterdalsmuseet. Det er styrerepresentant Arild Alander fra Folldal som har hovedansvaret for dette arbeidet.

2007

Mange husker nok den tiden det måtte leveres prosentlapper til samvirkelaget for å få kjøpeutbytte. Denne prosentlappkassen er benyttet av familien Myrhaug på Fagerhaug. På et noe gammelt, men fint papir er alle årlige kjøp oppført fra og med 1931!

2006

Arbeide med nasjonal strukturplan fortsetter og vårt forhandlingsutvalg har hatt møter med flere av lagene i vår region for en eventuell fusjon. Det har vært til dels store oppgraderinger av våre nye butikker som ble innfusjonert i 2005; Coop Marked Haltdalen, Coop Marked Ålen og Coop Marked Soknedal. Coop Marked Ålen og Byggmix Ålen blir ferdig oppgradert i 2007.

2006

27. juni 1906 ble Norges Kooperative Landsforening (NKL) stiftet. Ti år senere hadde samvirkelagene som var medlemmer i NKL, 35.000 medlemmer. Medlemstallet har økt jevnt og trutt gjennom 100 år, og passerte én million sommeren 2005. Bare siden årtusenskiftet har tallet økt med ett hundre tusen. Det viser at samvirketanken er svært så levedyktig.

2005

Fusjoner. Ved utgangen av 2005 var 169 samvirkelag medlemmer av Coop NKL. Gjennom en nasjonal strukturplan for samvirkelagene i Norge er Coop Oppdal utpekt som ett av 20 regionlag. I vår region var det i begynnelsen av året 12 selvstendige samvirkelag som i følge strukturplan er anbefalt å fusjonere inn i Coop Oppdal. Det ble i 2005 inngått forhandlinger med flere samvirkelag i vår region noe som medførte fusjoner med Coop Haltdalen, Coop Ålen, Coop Kvikne og Coop Soknedal. I tillegg har det vært samtaler med andre samvirkelag.

2004

Domus Oppdal utvider og bygger sammen med Torgsenteret. Vi får nytt felles inngangsparti og Mega utvides med ca 500 kvadratmeter. ”Ny” Mega åpnet 19 februar med Norges største søndagsåpne butikk med ferskvareutvalg.

2003

Utbygging Domus Tynset; -første byggetrinn med utvidelse av kafe ble åpnet 21 mars,- andre byggetrinn utvidelse med ca 1100 kvadratmeter for bl.a. utleie til apotek og frisør ble åpnet 17 november. Oppdal arrangerer LS 2003 og Coop Oppdal er medarrangør med ansvar for all kiosk og matsalg.

2003

2002

År 2002 har vært et konsolideringsår for laget, etter store investeringer og fusjon med Coop Støren. Omprofilering av kjedebutikker til bl.a. Expert og Match. Styret vedtok lagets første strategiplan i desember.

2001

Hamskifte – Opdal Samvirkelag blir Coop Oppdal Ba. Støren Samvirkelag (stiftet 1912) fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag. Her inngår Domus Støren, Statoil Støren, Coop Prix Ler og Coop Marked Singsås.

2000

Opdal Samvirkelag feiret 80 årsjubileum og avskjedsfest for lagets disponent gjennom 24 år, Sivert Vindal. Morten Erik Stulen overtar som disponent etter Sivert Vindal. Opdal Samvirkelag går inn som medeier i eierselskapet Oppdalsporten as. I tillegg inngår Opdal Samvirkelag leiekontrakt for drift av anlegget. Domus Oppdal utvider 2 etasje med bl.a. Kafe Clau§ulen med åpning 17 april.

1999

Møllekroa som tidliger ble benyttet som mølle, senere kro, ble solgt.

1998

Vingelen Forbruksforening (stiftet 1869) fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag.

1994

Et viktig tiltak for å styrke medlemmenes eierfølelse er det elektroniske medlemskortet som ble tatt i bruk i 1994. Omsetningen er nå oppe i 260 millioner kroner og medlemstallet er 6600 medlemmer.

1993

Tolga Forbruksforening (stiftet 1869) fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag.

1991

Alvdal Forbruksforening (stiftet 1910) fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag.

1989

Tynset Samvirkelag (stiftet 1911)fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag. Her inngår Domus Tynset og Tylldalen s-marked (nå Coop Marked Tylldalen)

1988

Driva Samvirkelag (stiftet 1913) fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag.

1987

Jern og byggvareavdelingen ved Domus flytter inn i nye lokaler Bygg og Bo (Coop Byggmix). Folldal Samvirkelag (stiftet 1912)fusjonerte inn i Opdal Samvirkelag.

1985

Opdal Samvirkelag inngår leieavtae med Norske Shell om leie av bensinstasjon i Oppdal. Her selges bilrekvisita og dagligvare hele døgnet (leieavtale t.o.m. 1999). Opdal Samvirkelag kjøpte Innset Samvirkelag (stiftet 1946). Vinmonopolet inngår leieavtale med Opdal Samvirkelag for utsalg i Domus Oppdal.

1979

15 november 1979 åpnes varehuset Domus. Det nye varehuset hadde store dimensjoner. Den totale gulvflaten var på hele 8300 kvadratmeter.

1978

Planlegging og arkitektarbeide av nytt varehus ble igangsatt umiddelbart og arbeidet med nytt varehus startet allerede for fult utpå høsten.

1977

I 1977 kunne samvirkelaget ønske kundene velkommen til egen møbelavdeling i sokkeletasjen. ……men så skjedde det…..Søndag 11 desember 1977 skulle bli den mørkeste dagen i samvirkelagets historie. I løpet av noen få kveldstimer ble hele det flotte forretningsanlegget i Oppdal sentrum forvandlet til en rykende askehaug. Brannen ødela verdier for ca 25 millioner kroner. Brannen er den verste i Oppdals nyere histori. Årsaken til brannen er aldri blitt klarlagt.

1976

Bestyrer Lars Gunnes gikk av for pensjon og Sivert Vindal overtok driften. Sivert var sjef ved varehuset Obs! på Lade da han ble invitert til å søkebestyrerjobben i Oppdal. Han hadde spilt en viktig rolle i arbeidet med å bygge opp Obs! til landets største varehus og han forsøkte straks å overføre sine erfaringer til Opdal Samvirkelag. Det var hans mål å få et varehus i Oppdal tilknyttet Domus-kjeden i NKL.

1970

Opdal Samvirkelag fylte femti år og gav ut et lite jubileumshefte.

1969

Oppsving i både omsetning og økonomien i laget gjorde det mulig for at laget kunne bygge neste byggetrinn med egen finansiering. Torsdag 24 april 1969 åpnet det nye varehuset som var en utvidelse til eksisterende forretningsbygg. Rundt 2000 kunder strømmet til åpningen og for eldre kooperatører fortonte det nye varehuset seg som et ”eventyrslott”. Opdal Samvirkelag hadde en grunnsterk posisjon i bygda. Medlemstallet var på ca 1200 medlemmer.

1969

1957

1 juli 1957 kunne Opdal Samvirkelag ønske velkommen til en av de mest moderne forretningene i Trøndelag – ja kanskje ”landets flotteste forretningsbygg” mente redaktøren i Opdalingen. Med nybutikken i 1957 som var på hele 5000 kvadratmeter gikk Opdal Samvirkelag over fra tradisjonell diskekspedering til nymotens selvbetjening. Her kunne kundene forsyne se med kjøtt og påleggsvarer fra kjøledisker og dypfrosne produkter fra frysedisker. Dette var den moderne dagligvarebutikken, i hovedtrekkene slik vi kjenner den i dag.

1950

Lørdag 17 juni 1950 markerte Opdal Samvirkelag sitt trettiårsjubileum med fest i kinoen og matservering for 6-700 gjester i Oppdalshallen.

1950

Oppdal Sentrum 1952

1949

Lars Gunnes overtar som bestyrer etter Henning Snøva. Omsetningen hadde steget fra 1,2 til 2,2 millioner kroner fra 1946 til 1949, - en vekst på hele 83 prosent.

1947

Stor oppsving i handelen etter krigen. Egen sportsavdeling ble åpnet.

1944

Lagets styrer Sven Sunnset døde i 1944 og styret overlot roret til Henning Snøva -siden kjent for sin sentrale rolle i den lokale motstandsbevegelsen.

1943

Lars Øye begynte i Opdal Samvirkelag dette året. Han husker godt de lange køene under krigen (1940-1945). De fikk navn etter varene; tobakkskø, skokø, gjærkø og fyrstikk-kø. Varene ble delt ut i smått og det var ikke tale om hamstring. Når dørene åpnet om morgenen, stod gjerne køen klar.

1934

Opdal Samvirkelag bygger mølle. På mølla kunne bøndene få kornet malt mye raskere enn på de gamle bekk-kvernene.

1934

I løpet av noen tiår forsvant kornet fra produksjonslista til oppdalsbøndene og mølla ble senere omgjort til serveringssted (fra 1977).

1929

Børskrakket i Wall Street i New York høsten 1929 medførte også krise i norsk økonomi. Opdal Samvirkelag merket krisen først og fremst i form av nedsatt betalingsevne blant kundene, samtidig som omsetningen gikk ned.

1925

Årsmøte i Oppdalshallen; fire-fem hundre mennesker var møtt frem, og det vil nok si at de fleste av de 246 medlemmene hadde funnet veien til møtet – med ektefelle og kanskje barn. Styret kunne legge frem et oppløftende regnskap for 1924: omsetning på kr 792.000 og et overskudd på kr 30.000 og to prosent utbytte til medlemmene.

1920

1 februar dette året avholdes første ordinære generalforsamling i Opdal Samvirkelag og det første styret ble valgt. Lærer Tønnes Braut ble formann og med seg i styret hadde han Ingebrigt Mjøen, lensmann Øyvind Hoel, Martin Lien, Ola P. Hoel, Eystein Fuglem, Harald Bøysen og Ingebrigt R. Skarsem.

1920

Tidlig mai i 1920 – datoen er litt usikker, sannsynligvis var det mandag 10. – åpnet Opdal Samvirkelag dørene for sine første kunder. Dette skjedde i en gammel laftet stuebygning ved vegkrysset på Auna. Sven Sunnset fra Soknedal ble tilsatt som lagets første bestyrer og med seg i forretningen fikk han Arne Vognild.