Nøkkeltall

nokkeltall-banner

Tall i 1 000 kr 2018 2017 2016 2015 2014
Netto omsetning 766.559 750.763 736.052 714.724 702.179
Resultat før skatt 20.912 15.788 17.035 13.848 18.032
Egenkapital KR 195.479 180.338 169.296 157.422 148.403
Egenkapital % 49.7 49.1 47.5 44.7 43.4
Kjøpeutbytte 12.989 12.453 11.406 10.851 11.305
Medlemmer 20.205 20.076 20.015 19.883 19.824
Ansatte 443 445 432 447 433