Nøkkeltall

nokkeltall-banner

 

 

Tall i 1 000 kr 2016 2015 2014 2013 2012
Netto omsetning 736.052 714.724 702.179 683.324 681.811
Resultat før skatt 17.035 13.848 18.032 5.007 10.898
Egenkapital KR 169.296 157.422 148.403 135.815 133.183
Egenkapital % 47.5 44.7 43.4 40.7 40.0
Kjøpeutbytte 8.206 7.737 7.886 11.961 12.546
Medlemmer 20.015 19.883 19.824 19.722 19.646
Ansatte 432 447 433 449 449