Nøkkeltall

nokkeltall-banner

 

 

Tall i 1 000 kr 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Netto omsetning 750.763 736.052 714.724 702.179 683.324 681.811
Resultat før skatt 15.788 17.035 13.848 18.032 5.007 10.898
Egenkapital KR 180.338 169.296 157.422 148.403 135.815 133.183
Egenkapital % 49.1 47.5 44.7 43.4 40.7 40.0
Kjøpeutbytte 9.096 8.206 7.737 7.886 11.961 12.546
Medlemmer 20.076 20.015 19.883 19.824 19.722 19.646
Ansatte 445 432 447 433 449 449