Organisasjon

organisasjon-banner

Bli medlemstillitsvalgt

Svært mange mennesker er med i en eller flere organisasjoner. Mange er med i politiske og faglige organisasjoner, nærings- og bransjeorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, samvirkeorganisasjoner, humanitære, religiøse, kulturelle og sosiale organisasjoner. Disse organisasjonene er blitt til ved at mennesker som har felles interesse, har gått sammen for å nå de mål de har satt seg. Coop er en av disse organisasjonene og er den største medlemsorganisasjonen i Norge.

Medlemmene eier Coop

Som navnet sier, er Coop en interesseorganisasjon for forbrukere. Det er en organisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. De merverdier som skapes i de ulike ledd i virksomheten skal komme medlemmene til gode. Det er medlemmene som eier Coop, og derfor skal det overskudd som driften gir, tilfalle eierne; det vil si medlemmene.

Coop ivaretar forbrukernes interesser

Coop er også en organisasjon hvor hvert medlem har de samme plikter og rettigheter. Coop er, i motsetning til aksjeselskaper og de fleste andre økonomiske foretak, en medlemsorganisasjon som bygger på det samvirkeprinsippet om at et medlem har én stemme.

I tillegg til å drive forretningsmessig virksomhet til beste for medlemmene skal Coop også ivareta medlemmenes interesser som forbrukere på andre områder. Det gjelder ikke minst overfor myndighetene i saker som angår forbrukernes rettigheter i forbindelse med lovgivning, i miljøspørsmål og saker som vedrører helse, miljø og sikkerhet m.m.
Du kan være med å bestemme! Vil du vite mer om hvordan du kan engasjere deg i Coop Oppdal? Ta kontakt med Personal og Organisasjonssjef Cecilie Nitter på telefon 40447304.


Tillitsvalgte i Coop Oppdal SA:

Laget er delt inn i 3 regioner, hvor medlemmene velger representanter til årsmøte.  Årsmøte består av 18 medlemmer, 6 valgt av og blant ansatte og 12 medlemsvalgte.  Årsmøte velger styre og valgkomité.  Styret består av fem medlemsvalgte og tre valgt av og blant ansatte.

Tillitsvalgte består av følgende personer:

ÅRSMØTE
Region Oppdal Region Nord-Østerdal Region Gauldal
Vemund Eithun Aud Margrethe Brendryen Hans Jørgen Rønning
Gunn Torild Aursand Solvår Brustad Lilleeng Eskil Skjærvold
Ann Marit Myran Kjersti Sundberg Flatgård Trond Sunnset
Ragnhild Aashaug (ordfører) Kjell Sundt (varaordfører)
Kari Merethe Opheim
Ansatte
Gunnhild Morken
Rolan Hovstad
Janne Øien Grødal
Hilde Karin Løhre
Gunn Øien
Irene Horten
STYRET
John Egil Holden, leder
Sivert H. Sæteren, nestleder
Marit Børset
Tron Magne Gjelten
Goro Vardenær Heggset
Knut Olav Grønli (ansatterep.)
Vebjørn Svorkmo (ansatterep.)
Helene Lund Volden (ansatterep.)
VALGKOMITÈ
Morten Ivar Brennås, leder
Eva Tørhaug
Ola Thyve
Synnøve Indset, varamedlem
Anne Karin Grimsgård, varamedlem
Malou Ingelin Brunborg, varamedlem