Våre medarbeidere

 

vare-medarbeidere-banner

 

Vi har en omfattende medarbeiderstab som gjør en stor innsats på alle plan. Bedriften er allsidig med mange fag og vareområder. Service, faglig dyktighet og kvalitet er områder det daglig settes fokus på.

 

Det er ca 460 medarbeidere fast tilknyttet bedriften og årlig leveres ca   800 lønnsoppgaver. Totalt utføres ca 250 årsverk i bedriften årlig. Av de som er fast tilknyttet bedriften er andelen ca 80 % kvinner og 20 % menn.

 

Våre medarbeidere er økonomisk sikret gjennom sitt arbeide med blant annet; yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og pensjonsordning. Ansatte i Coop Oppdal er også med i ordningen avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år